xoves, 31 de marzo de 2016

Valoración de Antonio Casal sobre "Unha primavera para Aldara"Ler unha obra de teatro sempre ten unha serie de inconvenientes coma a perda da expresividade ou a desaparición da atmosfera máxica que causa a autora con diferentes elementos coma a vestimenta, as luces ou os decorados. Debido á falta de tempo no “Club de lectura” non puidemos realizar a lectura colectiva da obra, que aínda que non é tan proveitosa coma a representación, constitúe unha axuda considerable.

Centrándome máis na miña opinión persoal comezarei resaltando que o inicio da obra non ten nada que ver co que sucede posteriormente: un convento de monxas cunha relixiosidade peculiar (cunha temática a miúdo relacionada co machismo e a degradación da muller) e moitas faladurías circulando por un pequeno pobo, típico argumento dunha novela galega non si? Non obstante, co paso das escenas o libro vai adquirindo forma e amosa a visión feminista que quere dar a autora, encuberta moitas veces mediante a sátira. Podemos obviar o que sucede nun convento normal, pero non neste, aquí mestúranse todo tipo de amores ilícitos, represión sexual e ideas creativas que a escritora utiliza para tentar desviar a obra cara un novo terreo e sorprender o lector (Exemplos significativos son “o cambio de sexo de Nuno” ou o emprego de drogas por parte das discípulas de Deus).

Non penso que “Unha primavera para Aldara” sexa unha obra nefasta, ao contrario, é innovadora e aínda que se centra nun lugar clásico trata temas frescos coma o feminismo ou o lesbianismo, deixando atrás o ruralismo propio da literatura galega. Arríscome a dicir que é unha das pezas máis atrevidas na nosa literatura tanto polas dúas razóns anteriores coma pola mestura de algo tan puritano coma a relixión con algo que eles consideran un pecado.


Agora si, a obra en si non me pareceu amena, moitas pasaxes fixéronseme aburridas e parecía que sobraban. Con respecto aos cambios de rumbo presentes na peza teatral opino que moitos deles simplemente se deron para reforzar as ideas da escritora e non cunha función lúdica. Un gran erro foi que en lugar de ensinarnos o que é o feminismo ofrece unha visión adaptada do que ela pensa sobre esta tema que pode variar dependendo da persoa. Na miña opinión, onde máis se aprecia a verdadeira esencia deste movemento é no final do libro, onde todas as mulleres se unen para lograr un único obxectivo, manter o convento. Como obxección negativa resaltaría o final xenérico que se presenta, un final “medio feliz” onde todos os puntos están atados e que non nos fai reflexionar sobre o tema principal da obra citado anteriormente, o feminismo así coma a liberdade sexual da muller. Pensemos nun final optativo... ¿se intercambiaramos o sexo dos personaxes e fora un home o que tivese un fillo ilexítimo acontecería toda esta historia? Aí é onde quero eu chegar señora Teresa Moure.


Antonio Casal 
1º de bacharelato C

Ningún comentario:

Publicar un comentario